Palvelut

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on ajallisesti rajattua asiakkaan ja terapeutin yhteistyötä. Ensimmäisellä tutustumiskäynnillä arvioimme yhdessä tilannetta ja lyhytterapian mahdollisuuksia. 

Terapiajakson aikana asiakas tulee tietoisemmaksi ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisensä taustalla vaikuttavista tiedostamattomista seikoista ja yhteyksistä. Hän kokee kuinka itsereflektio muuttaa ajattelua ja miten se vaikuttaa tunteisiin. Lisääntynyt  syvempi tietoisuus kohentaa itsetuntemusta ja prosessin aikana mahdollistuu mm. tunteidensäätelyn taitojen kehittyminen.

Lyhytterapiassa luodaan uusi suhde tunteisiin ja tutustutaan uskomusten taustalla vaikuttaviin ydinuskomuksiin, kirkastetaan ajatusten vaikutus hyvinvointiin sekä tutkitaan mm. omienrajojen ja arvojen merkistystä hyvinvoinnille. 

Terapiamatkan aikana syntyy uusi suhde itseen, jokin muuttuu. Toipumisen on kuvattu kirkastavan itsearvostusta ja tämä jos mikä luo elämään tilaa kokea iloa, toivoa ja nauttia elämästä.

Kognitiiviseen lyhytterapiaan hakeutuminen hyödyttää tilanteessa jolloin asiakas kokee esimerkiksi surua, mielialan laskua, uniongelmia, ahdistusta, ärtyisyyttä tai keskittymisvaikeuksia. Kun työ- tai yksityiselämän sovittaminen on vaikeaa ja jatkuva riittämättömyyden tunne uuvuttaa tai kun kipuilet elämässäsi muutostilanteessa. 

Ensikäynnillä sovitaan terapian yksilölliset tavoitteet ja määritellään käyntikertojen tarve. Lyhytterapiassa käyntikertojen tarve vaihtelee, joissain tilanteissa riittää jopa yksi tutustumisen jälkeinen käynti. Tavanomaisimmin asiakkaat hyötyvät 5 tai 10 kohdennetun tapaamisen jaksosta, maksimissaan voidaan tarvittaessa sopia 20 tapaamista.

Lyhytterapiaa on mahdollista toteuttaa myös etänä videoyhteydellä, joka noudattaa Valviran säädöksiä. Palvelu toimii selaimessa, joten erillistä ohjelmaa ei tarviste asentaa. Etäterapian sopivuus on yksilöllistä. Aiemmat kokemukseni toteutuneista etäterapioista ovat myönteisiä ja tuloksellisia, palaute on ollut hyvää.

Linkki artikkeliin lyhytterapiasta:
"Väitöstutkimuksen mukaan masennusoireisiin voidaan vaikuttaa jo muutamalla terapiakäynnillä. Lyhytterapia käy tilanteisiin, jotka eivät ole vielä menneet hankaliksi tai kroonistuneet."

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan vahvuudet huomioiva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmuoto. Valmennuksessa tuetaan eri-ikäisiä henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Valmennukset toeutetaan joko asiakkaan arjen  elinympäristöissä tai Vuorikide Hyvinvointipalveluiden tilassa.

Kuntoutusmuodon tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan arjen ja elämänhallinnan taitoja tavoitteena mahdollisimman myönteinen ja itsenäinen elämä. Neuropsykiatrinen valmennus huomioi myös asiakkaan vanhemmat tai muut huoltajat/tukiverkoston.

Omaan kokemusta työskentelystä mm. seuraavien asiakasryhmien parissa: tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD/ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet, aivovammakuntoutujat, kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä mielenterveyskuntoutujat.Kanssani yhteistyötä tehneen sosiaaliohjaajan palaute: "Sinusta jäi niin kauniina mieleen se tapa, millä kohtelit meidän erityisiä asiakkaita/ihmisiä! Ja mikä vaikutus, sillä oli heihin..."


Kirsi Vuorinen on Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsen. Lue lisää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n sivuilta

Brain Relief musiikkiin integroitu syvärentouttava kosketushoito


Brain Relief -hoito parantaa hapensaantia ja aktivoi hermoratoja erityisesti päässä ja ääreisraajoissa. Keskeisimpänä tavoitteena on kuitenkin syvä rentoutuminen, parasympaattisen hermoston toimintaa lisäämällä.

Rentoutus tapahtuu aktivoimalla mielihyvää ja rauhoittumista edistävien välittäjäaineiden kuten oksitosiinin tuotanto kehossa musiikkiin yhdistettyjen täsmäkosketustekniikoiden avulla. Samanaikaisesti vähennetään liiallisen stressihormoni kortisolin tasoa. 

Hoito kohdistuu päähän, kasvoihin, hartian ja niskan seutuun, käsiin ja jalkoihin. Hoito-otteisiin kuuluvat painallukset, venytykset sekä pyörittävät, hankaavat, pöyhivät ja rapsuttavat otteet, joista monet ovat erityisen hitaita ja lempeitä.

Hoidon aikana asiakas on selällään hoitopöydällä tavallisissa mukavissa sisävaatteissa.  Hoitoon kuuluu tarkkaan valittu musiikki, jonka avulla menetelmästä tulee ainutlaatuinen "sormibaletti" ja lopputulos on hyvin pidetty. Varsinaisen kosketushoitojakson aikana ollaan hiljaa musiikkia kuunnellen. 

Hoidon rentoutusvaikutuksen aiheuttama stressitilan katkeaminen mahdollistaa yksilöllisiä hyötyjä. Hoidettavat ovat kertoneet saaneensa BrainRelief -hoidosta helpotusta mm. ylivilkkauteen, levottomiin jalkoihin, migreeniin, koronan jälkioireiluun, rauhoittamaan raskaassa surussa, monenlaisiin kiputiloihin sekä nukahtamis- ja univaikeuksiin. Brain Relief  ei tähtää näiden vaivojen hoitamiseen vaan syvärentoutukseen.

Brain Relief-hoito sopii ihan kaikille perusterveille; niin lapsille kuin nuorille aikuisillekin. Sinulla ei tarvitse olla vaivoja tai kolotuksia, voit tulla vain rentoutumaan.  Minulla on kokemusta neurokirjon asiakkaiden hoitamisesta hyvin levottomuutta rauhoittavin tuloksin.

Erityisen hyvin Brain Relief- hoidon on koettu auttavan pitkittyneen stressin katkaisussa. Hoito sopii siksi erinomaisesti esimerkiksi työn, opintojen tai vaikean elämäntilanteen kuormittamille aikuisille ja nuorille.

Koulutuksia ja teemaryhmiä

Hyvinvointia edistävällä -teemalla koulutuksia, joissa luon turvallisen tilan kokea aiheen parissa syntyviä oivalluksia ja reflektoida kokemaansa yksin ja itselle sopivassa laajuudessa yhdessä muiden kanssa. Koulutukset sopivat järjestöjen jäsenistölle, yritysten henkilöstölle, opiskelijaryhmille, tyhypäiviin jne.

Ota yhteyttä niin suunnittelemme yhteisesti tavoitteet koulutukselle ryhmänne tarpeita vastaamaan. Koulutukseni ovat informatiivisia ja osallistavia, joissa luodaan osallistujille hyvinvointia kehittävä tietopaketti ja koulutuskokonaisuus juuri teidän tarpeisiinne.  

Koulutukset voivat olla myös toiminnallisten menetelmien kuten kädentaitojen tai taideterapeuttisten menetelmien keinoin toteutuvia. 

Palautetta koulutuksistani: 

  • Mielenkiintoinen aihe ja esitystyylisi oli loistava. Esimerkit ja omakohtaiset kokemukset rikastuttivat esitystä. Esitys sai hyvät keskustelut aikaiseksi. Saisit aiheesta helposti puolen päivänkin koulutuksen. Kiitos!
  • Ammattitaitoinen ja valoisa Kirsi antoi hyviä eväitä työssä jaksamiseen. 
  • Iloinen meininki. Osaava ja hyvin perehtynyt kouluttaja. Tykkäsin.
  • Kirsin tietotaito aiheestaan oli loistavaa. Keskusteluissa tuli paljon myös hyviä vaihtoehtoisia toimintatapoja esille.