Kirsi Vuorinen

Jokaisella meistä on arvokas ainutkertainen oma elämäntarinamme. Tämä tarina sisältää kaikilla meistä erilaisia sävyjä, iloineen ja suruineen. Minunkin 56-vuotiaan naisen elämäntarinassa on vaikeita omia ja läheisteni kokemia kiputiloja, niistä selvitymisiä ja minuuden eheytymisiä.  

Toisinaan synkemmät ajat ovat liian kivuliaita sietää, kestävät kohtuuttoman pitkään tai muusta syystä elämänilo katoaa ja yksin on vaikeaa jaksaa selviytyä.

Kuljen kanssasi silloin kun omat voimat eivät riitä tai sinun on vaikeaa löytää ulospääsyä ja tilanne tuntuu toivottomalta. Pitkään jatkunut henkinen kipu sisältää viestin, joka ohjaa rohkaistumaan avun pariin silloin kun omat voimat ehtyvät.

Luon kanssasi tavoitteet työskentelyllemme ja kuuntelen toiveitasi siitä, minkälainen on sinulle sopiva terapiamatka. Tarjoan sinulle keinoja, joiden avulla terapiaprosessi mahdollistaa tavoitteidesi toteutumisen.

 


Koulutus ja aikaisempi työkokemus

Asiantuntijuuden palveluihini olen hankkinut seuraavin koulutuksin: kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys ja erilliset  psykoterapeuttiset valmiudet opinnot, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opinnot täydennyskoulutuksineen sekä Brain Relief -aktiivihoitajan koulutus lisäkoulutuksineen. 

Edellä mainitut terapia- ja valmentajaopinnot olen suorittanut kesäyliopistojen alaisuudessa toimivien tieteellisesti korkeat laatukriteerit täyttävien koulutuksenjärjestäjien opissa.

Aiemmin olen työskennellyt erityisopettajana peruskoulussa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, taustakoulutuksena ammatillisen opettajan ja erityisopettajan pätevyydet.

Tutkintokoulutuksenani on ohjaustoiminnan artenomi (AMK) pääaineena terapeuttistavoitteinen ohjaustoiminta. Opinnot sisälsivät mm. taideterapeuttisia menetelmiä ja niiden ohjaustaitoja. Tällä hetkellä opiskelen muuntokoulutuksessa ohjaustoiminnan artenomista sosionomiksi (AMK).

Lisäksi olen suorittanut mielenterveyden ensiapukoulutuksen MTEA1. Työnohjaus

Ylläpidän ammattitaitoani  yksilötyönohjauksessa Valviran hyväksymän kognitiivisen psykoterapeutin/työnohjaajan ohjauksessa.. 

Olen Lyhytterapeuttiyhdyksen LYTE ry:n rekisteröity jäsen ja hallituksen jäsen kaudella 2023-2024. Olen myös Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsen ja hallituksen varajäsen kaudella 2023-2024. Osallistun edellämainittujen yhdistysten asiantuntijakoulutuksiin säännöllisesti.

Vuorikide Hyvinvointipalvelut on Suomen Yrittäjien jäsenyritys. 


Arvot

  • Aito yksilöllinen kohtaaminen, läsnäolon voima, arvostava välittäminen, luotettavuus ja vastuuntunto.
  • Jokaisella meistä on oma ainutkertainen arvokas tarinamme.
  • On rikkaus saada olla mukana asiakkaan tarinassa yhteisen terapia- tai valmennusmatkan ajan.