Vuorikide Hyvinvointipalvelut 

Mielen ja kehon hyvinvointi

Sivustoa päivitetään ja optimoidaan tällä hetkellä....

"Yhdessä hyvinvointia rakentaen mieleen ja arkeen, myönteiseen elämänpolkuun."

"On parempi ratkoa ongelmiaan tunti viikossa kirkkaasti, kuin kaiken aikaa sumeasti".

"Nykyhetken tietoisuudessa voi avautua ovi, jonka lävitse kuka tahansa voi kulkea täysin uuteen elämään."


Vuorikide Hyvinvointipalvelut tarjoaa kuormittuneeen mielen ja kehon hyvinvointia edistäviä palveluita. Olen Kirsi Vuorinen erityisopettajataustainen kognitiivinen lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja Brain Relief -hoitaja. 

Tarjoan ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen kognitiivista lyhytterapiaa ja Brain Relief- musiikkiin integroitua syvärentouttavaa kosketushoitoa kuormittuneelle keholle ja mielelle. Lisäksi tarjoan neurokirjon ominaisuuksia omaaville ja/ tai heidän läheisilleen neuropsykiatrista valmennusta yksilöllisesti suunnitelluin tavoittein asiakkaan elinympäristö huomioiden. 

Edellä kuvattuja mielen ja kehon hyvinvointia edistäviä palveluja on tarjolla maanantaisin ja tiistaisin Vihdissä  sekä keskiviikkoisin ja torstaisin Riihimäellä. Lyhytterapiaa tarjoan myös etäyhteyksin Teams -sovellusta käyttäen.

Lisäksi tarjoan hyvinvointia edistävällä -teemalla koulutuksia, joissa luon turvallisen tilan kokea aiheen parissa syntyviä oivalluksia ja reflektoida kokemaansa yksin ja itselle sopivassa laajuudessa yhdessä muiden kanssa. Koulutukset sopivat järjestöjen jäsenistölle, yristysten henkilöstölle, opiskelijaryhmille, tyhypäiviin jne. Koulutukset/teematuokiot tarjoavat osaliistujilleen keinoja edistää ja ylläpitää mielen ja kehon hyvinvointia.


Koetko puutteellista itsearvostusta, oletko kadottanut elämän merkityksen?

Kognitiivinen lyhytterapia tarjoaa mahdollisuuden itsetutkiskeluun. Se tarjoaa matkan itsensä syvällisempään tuntemiseen ja omien tunnetaitojen kehittämiseen. Se on muutoshakuista aktiivista työskentelyä, joka muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Lyhytterapiassa luot taitoja mielen ja kehon hyvinvoinnin ylläpitämiseen terapiatyöskentelyn jälkeenkin. Lue lisää palvelut sivulta... ja lyhytterapiayhdistyksen sivustolta, mitä lyhytterapia on?


Onko sinulla tai läheiselläsi neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja koet tarvitsevasi ohjausta, valmennusta ja tukea arjen sujumiseksi?

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä, ohjauksellista ja kuntouttavaa tukea, apua sekä ohjausta arjen- ja elämänhallinnan haasteisiin neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille ja heidän läheisilleen. Lue lisää palvelut sivulta... 

Kaipaatko rauhoittumista hektisen arjen ja kiireen keskelle? 

Brain Relief® -hoito tarjoaa rasittuneille aivoille keitaan keskellä pitkäaikaista, katkeamatonta stressiä ja mahdollisuuden hetken hengähtämiseen. Tämä Suomessa kehitetty hoito on yhdistelmä vuosituhantisia aasialaisia ja suomalaisia painallus- ja hierontahoitotekniikoita ja uusia oivalluksia. Brain Relief -hoito ei itsessään tähtää minkään vaivan tai sairauden hoitamiseen, hoidon tavoitteena on syvä rentoutuminen. 

Brain Relief -hoito ei ole energiahoitomenetelmä, se perustuu hyvänolon- ja rauhoittumisjärjestelmän aktivointiin täsmäpisteisiin tehdyn, kipua tuottamattoman kosketuksen avulla. Hoidon vaikutukset on koettu yksilöllisesti eri tavoin mielen ja kehon hyvinvointia edistävinä. Lue lisää palvelut sivulta... ja Brain Relief Academys sivustolta.