Palvelut

Kognitiivinen lyhytterapia, Neuropsykiatrinen valmennus ja Brain Relief kosketushoito 

Kognitiivinen lyhytterapia 

Kognitiivista lyhytterapiaa myös etäyhteyksin

Kognitiivinen lyhytterapia on asiakkaan ja lyhytterapeutin yhteistyömuoto. Jossa asiakas tulee tietoisemmaksi ajattelun, tunteiden  käyttäytymisensä taustalla vaikuttavista seikoista. Tietoisuuden lisäännyttyä mahdollistuu itsensäätelyn taitojen kehittäminen. Itsen säätelyn taitojen avulla vahvistetaan myönteisten tunteiden kokemuksia, vastaavasti kielteiset tunnekokemukset lievenevät.

Kognitiiviseen lyhytterapiaan hakeutuminen hyödyttää tilanteessa jolloin asiakas kokee esimerkiksi surua, mielialan laskua, uniongelmia, ahdistusta, ärtyisyyttä tai keskittymisvaikeuksia. Kun työ- tai yksityiselämän sovittaminen on vaikeaa ja jatkuva riittämättömyyden tunne uuvuttaa tai kun kipuilet elämässäsi muutostilanteessa. Lyhytterapian avulla on mahdollista mm. lisätä itseymmärrystä, kehittää tunne-elämän ja ajattelun taitoja.

Ensikäynnillä sovitaan terapian yksilölliset tavoitteet ja määritellään käyntikertojen tarve. Lyhytterapiassa käyntikertojen tarve vaihtelee, joissain tilanteissa riittää jopa yksi tutustumisen jälkeinen käynti. Tavanomaisimmin asiakkaat hyötyvät 5 tai 10 kohdennetun tapaamisen jaksosta, maksimissaan voidaan tarvittaessa sopia 20 tapaamista.

"Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan masennusoireisiin voidaan vaikuttaa jo muutamalla terapiakäynnillä. Lyhytterapia käy tilanteisiin, jotka eivät ole vielä menneet hankaliksi tai kroonistuneet."  

Kognitiivinen lyhytterapiajakso on ajallisesti rajattua ja tavoitteisiin tähtäävää terapeutin ja asiakkaan aktiivista yhteistyötä. Ensimmäisellä käynnillä arvioimme yhdessä tilannetta ja lyhytterapian mahdollisuuksia.


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan vahvuudet huomioiva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmuoto. Valmennuksessa tuetaan eri-ikäisiä henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Kuntoutusmuodon tavoitteena on tukea ja vahvistaa asiakkaan arjen ja elämänhallinnan taitoja tavoitteena mahdollisimman myönteinen ja itsenäinen elämä. Neuropsykiatrinen valmennus huomioi myös asiakkaan vanhemmat tai muut huoltajat/tukiverkoston.

Vuorikide Hyvinvointipalveluiden kodinomainen työtila mahdollistaa arjen taitojen harjaannuttamista. On sovittavissa, onko valmennus tarkoituksen mukaista toteuttaa asiakkaan kotona vai Vuorikide Hyvinvointipalveluiden tilassa. 

Omaan kokemusta työskentelystä mm. näiden asiakasryhmien parissa: tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ADHD/ADD, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet, aivovammakuntoutujat, kehitysvammaiset lapset, nuoret ja aikuiset sekä mielenterveyskuntoutujat.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada  maksusitoumus, tiedustele maksusitoumusta sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.


Kanssani yhteistyötä tehneen sosiaaliohjaajan palaute: "Sinusta jäi niin kauniina mieleen se tapa, millä kohtelit meidän erityisiä asiakkaita / ihmisiä! Ja mikä vaikutus, sillä oli heihin...".  

Koetko kaipaavasi tukea, ohjausta tai tietoa arjen ja kouluelämän haasteiden parissa erityistä tukea tarvitsevan lapsesi vanhempana. Tarjoan vanhemmille asiantuntevaa kannustavaa tukea ja ohjausta.

Kirsi Vuorinen on Neuropsykiatriset valmentajat ry:n rekisteröity jäsen. Lue lisää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n sivuilta.  Katso yleisesite neuropsykiatrisesta valmennuksesta yhdistyksen sivulta. Saat esitteen auki klikkaamalla  vieressä olevaa kuvaketta.

Brain Relief - kehoa ja mieltä rentouttava kosketushoito

Brain Relief -hoito parantaa hapensaantia ja aktivoi hermoratoja erityisesti päässä ja ääreisraajoissa. Keskeisimpänä tavoitteena on kuitenkin syvä rentoutuminen, parasympaattisen hermoston toimintaa lisäämällä

Rentoutus tapahtuu aktivoimalla mielihyvää ja rauhoittumista edistävien välittäjäaineiden kuten oksitosiinin tuotanto kehossa musiikkiin yhdistettyjen täsmäkosketustekniikoiden avulla. Samanaikaisesti vähennetään liiallisen stressihormoni kortisolin tasoa. 

Hoito kohdistuu päähän, kasvoihin, hartian ja niskan seutuun, käsiin ja jalkoihin. Hoito-otteisiin kuuluvat painallukset, venytykset sekä pyörittävät, hankaavat, pöyhivät ja rapsuttavat otteet, joista monet ovat erityisen hitaita ja lempeitä.

 Hoidon aikana asiakas on selällään hoitopöydällä tavallisissa mukavissa sisävaatteissa.  Hoitoon kuuluu tarkkaan valittu musiikki, jonka avulla menetelmästä tulee ainutlaatuinen "sormibaletti" ja lopputulos on hyvin pidetty. Varsinaisen kosketushoitojakson aikana ollaan hiljaa musiikkia kuunnellen. 

Kenelle Brain Relief -hoito sopii?

Brain Relief -hoito sopii ihan kaikille perusterveille; niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Sinulla ei tarvitse olla vaivoja tai kolotuksia, voit tulla vain rentoutumaan.

Erityisen hyvin Brain Relief -hoidon on koettu auttavan pitkittyneen stressin katkaisussa. Hoito sopii siksi erinomaisesti esimerkiksi työn, opintojen tai vaikean elämäntilanteen kuormittamille aikuisille ja nuorille.

Hoidon rentoutusvaikutuksen aiheuttama stressitilan katkeaminen  mahdollistaa yksilöllisiä hyötyjä. Hoidettavat ovat kertoneet saaneensa BrainRelief -hoidosta helpotusta myös mm. ylivilkkauteen, levottomiin jalkoihin, migreeniin sekä monenlaisiin kiputiloihin ja nukahtamis- ja univaikeuksiin. Brain Relief ei siis itsessään tähtää näiden vaivojen hoitamiseen vaan syvärentoutukseen.